Publikacje

Najnowsze


Dodany przez Tomasz Grupiewicz | 2020/04/05

Zbadaj swój rynek
Rynek, na którym funkcjonują przedsiębiorcy, to rynek zarówno producentów, dostawców i klientów produktów i usług.

Najbardziej interesującym jednak dla wszystkich przedsiębiorców wydaje się być rynek konsumentów. To na tym rynku są podejmowane najważniejsze decyzje dotyczące konsumpcji, ale także decyzje, które bardzo mocno wpływają na kształtowanie podaży i popytu na rynku, a przez to także i kształtowanie ceny. 
Niezwykle ważnymi z punktu widzenia przedsiębiorców powinny być badania rynku, które potrafią ujawnić tendencje w procesie podejmowania konsumenckich decyzji. Badanie rynku konsumentów nie może jednak opierać się wyłącznie na obserwacji, gdyż nie zawsze uda się w ten sposób zauważyć wewnętrznych czynników wpływających na decyzje. W badaniach rynku warto wykorzystać badania opinii publicznej, które prowadzone są na szeroką skalę przez największe ośrodki badania opinii publicznej. Badania przeprowadzane na szeroką skalę dają odpowiedzi na wiele interesujących przedsiębiorców problemów związanych z kształtowaniem produktu i marki. Więcej informacji: http://www.instytut-ipc.pl/badania-marketingowe/
Dodatkowo każdy przedsiębiorca chcący poszerzyć rynek konsumentów swoich wyrobów poprzez reklamę i promocję powinien poprzedzić swoją kampanię badaniami marketingowymi. Badania marketingowe powinny towarzyszyć reklamie przed jej emisją, w trakcie emisji, jak i po jej zakończeniu, gdyż dzięki tym badaniom producent może ustalić skuteczność prowadzonej kampanii i nastawić się na ewentualne jej efekty. Niejednokrotnie odpowiedź ta pojawi się już przed emisją reklamy, ale zazwyczaj jest ona znana dopiero po zakończeniu kampanii reklamowej.

Fotografie:


badania rynku
badania opinii publicznej
badania marketingowe