Publikacje

Najnowsze


Dodany przez Marta Regulska | 2017/12/13

Nowoczesne rozwiązanie hydrotechniczne
Materace gabionowe to praktyczne rozwiązanie wykorzystywane w drogownictwie czy w budownictwie hydrotechnicznym.

Jest to nic innego jak duża klatka (kosz), wykonana z drutu w różnych technologiach i uzupełniona kamieniem bądź innym kruszywem. Siatka kosza wykonana jest najczęściej z drutu grubo cynkowanego, w celu podniesienia jakości i podniesienia odporności na korozję można pokryć dodatkowo drut warstwą tworzywa PCV.
Zastosowanie gabionów jest spore.
Służą one umocnieniu dróg, budowaniu masywnych ścian oporowych, ale nie tylko. Budownictwo hydrotechniczne, to także miejsce zastosowania tego typu rozwiązań. Między innymi służą one do budowy umocnień kanałów, wzmocnień tam na rzekach, wzmocnień przyczółków filarów mostowych, tworzenia konstrukcji elementów nabrzeży. Należy podkreślić, że rozwiązanie to pełni także funkcję estetyczną i służą jako ozdobny element architektoniczny zarówno w budownictwie lądowym jak i wodnym. Co ciekawe, w nieodległych czasach w celu wzmocnienia stromych zboczy rzek stosowano elementy betonowe prefabrykowane lub wylewane na miejscu. 
Jak łatwo można się domyśleć, nie było to rozwiązanie zbyt współgrające ze środowiskiem naturalnych. Dlatego też uważam, że materace gabionowe to rozwiązanie dużo lepsze i krok w dobrym kierunku. Wiadomo, że nie ma rozwiązań idealnych, między innymi dlatego, że jest to rozwiązanie sztuczne, wymyślone przez człowieka, ale bardziej zbliżone naturze, przez to przyjaźniejsze. Bardzo ważnym czynnikiem dość istotnym przy wytwarzaniu materacy gabionowych jest projekt uwzględniający zarówno wytrzymałość, jak i elastyczność materaca.
Jest to bardzo ważne, gdyż konstrukcja ta ma kontakt z wodą i elementami niesionymi nierzadko przez silny nurt. Dlatego musi oprzeć się fizycznym czynnikom takim jak, uderzenie czy tarcie. 
Charakterystyczną cechą tych konstrukcji są właściwości przepuszczające wodę. W przypadku, gdy materac gabionowy zostanie pokryty glebą, bardzo szybko dochodzi do rozwoju roślinności, w taki sposób, że pokrywa ona powierzchnię materaca gabionowego w sposób samoistny. Co tym bardziej potwierdza nie tyle korzystny, co przynajmniej neutralny wpływ na środowisko. Do innych zalet materaców gabionowych niewątpliwie należą szybki montaż, długa żywotność, pochłanianie hałasu, odporność na uszkodzenia, Podsumowując można stwierdzić, że jest to bardzo dobre rozwiązanie stosowane w budownictwie hydrotechnicznym.

Fotografie:


budownictwo hydrotechniczne
materace gabionowe