Publikacje

Najnowsze


Dodany przez Marta Regulska | 2016/03/14

Certyfikacja HQE w budownictwie
Degradacja środowiska jest tak duża, że wszyscy staramy się je chronić.

Ograniczenie zanieczyszczeń, mniejsza ilość odpadów, mniejsze zużycie energii to podstawowe działania w tym zakresie. W tym kierunku od lat podąża również budownictwo.

Certyfikaty w budownictwie

Najczęściej spotykane certyfikaty dotyczą poszczególnych materiałów oraz gotowych elementów. Istnieją także certyfikaty przyznawane dla całych obiektów. Najczęściej przyznawany jest jeden z następujących certyfikatów:

• LEED – najpopularniejszy, wypracowany w USA jest systemem punktowego oceniania budynków pod względem ekologicznym na różnych płaszczyznach,
• BREEAM – ocena wpływu budynku na środowisko naturalne,
• DGBN - certyfikat wypracowany w Niemczech, ocenia aspekty ekonomiczne i ekologiczne,
• HQE – certyfikat francuski oceniający zarządzanie jakością w środowisku.

Co oznacza HQE

Budynki oznaczone certyfikatem HQE w skrócie określane są jako budynki zielone, których standardem jest zrównoważony rozwój. W praktyce oznacza to, że budynek musi wykazywać pozytywne oddziaływanie na środowisko zewnętrzne i wewnętrzne. Oceniany jest cały proces powstawania inwestycji od działki po późniejszą eksploatację. Zielony budynek musi cechować się:

• zastosowaniem ekologicznych materiałów,
• zastosowaniem ekologicznych metod budowy (mała ilość odpadów),
• wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii,
• wykorzystaniem do wykończenia materiałów nie wywołujących uczulenia,
• pozytywnym działaniem na środowisko zewnętrzne.

W budownictwie biurowym certyfikacja HQE jest już powszechna, ale w budownictwie mieszkaniowym na etapie początkowym. Developerzy zaczynają jednak dostrzegać w nim szansę. Wynika to generalnie z dwóch powodów. Pierwszy to coraz większa świadomość ekologiczna zarówno producentów jak i konsumentów. Coraz większa ilość osób zwraca uwagę na środowisko, które je otacza i w którym żyją. Drugi to znacznie niższe koszty eksploatacji. Koszt zakupu jest trochę większy, ale później rachunki przez wiele lat są znacznie niższe.

Fotografie:


dom
usługi budowlane
remonty
budownictwo