Publikacje

Najnowsze


Dodany przez Marta Regulska | 2018/07/06

Badania nieniszczące i niszczące materiałów dla od
Zarządzanie zasobami i ich integralnością jest obecnie bardzo ważne.

Unia Europejska narzuca różne normy i dyrektywy określające odpowiednie parametry, jakie musi posiadać dana maszyna. Przykładem jest kwalifikacja i odbiory urządzeń ciśnieniowych. 
Urządzenia takie nie mogą przekraczać ciśnienia 0,5 bara. Istnieje też o wiele więcej innych przepisów, jakie muszą być spełnione. Aby tak się stało urządzenia muszą być poddane pomiarom, jakimi są badania nieniszczące i niszczące materiałów, które ustalą wszelkie parametry maszyny. 
Badania niszczące zazwyczaj wymagają próbki materiału, z którego wykonane jest dane urządzenie. Ich zaletą jest wykonanie dużej liczby dokładnych i znaczących pomiarów. Można bowiem przy pomocy badań niszczących wykonać pomiar twardości i udarności, zbadać odporność materiału na ściskanie, rozciąganie czy zginanie. Wszystkie te parametry mówią nam o trwałości, wytrzymałości i warunkach, w jakich może pracować dane urządzenie.
Badania nieniszczące nie wymagają próbki, co jest ich zaletą w porównaniu do badań niszczących. W związku z tym mogą być wykonywane na gotowych już maszynach, a także na maszynach pracujących przez pewien czas. Dzięki nim można ustalić na przykład stopień zużycia danej maszyny, co pozwoli nam na odpowiednio wczesną jej wymianę. 
Niektóre z nich mogą również być wykonywane z pewnej odległości, co pozwala na zbadanie urządzeń niedostępnych w całości. Badania nieniszczące i niszczące materiałów są więc bardzo ważne, jeśli chodzi o zarządzanie zasobami i ich integralnością oraz wytrzymałością. Np. kwalifikacja i odbiory urządzeń ciśnieniowych są odpowiednio łatwiejsze, dzięki znormalizowaniu i ujednoliceniu pewnych zasad.
Źródło: https://industrial.dekra.pl/zarzadzanie-integralnoscia-zasobow.html

Fotografie:


dom
budownictwo
usługi budowlane