Zbadaj swój rynek

Skojarzone z tym artykułem: badania marketingowe, badania opinii publicznej, badania rynku

Zbadaj swój rynek (...) Rynek, na którym funkcjonują przedsiębiorcy, to rynek zarówno producentów, dostawców i klientów produktów i usług. Najbardziej interesującym jednak dla wszystkich przedsiębiorców wydaje się być rynek konsumentów. To na tym rynku są podejmowane najważniejsze decyzje dotyczące konsumpcji, ale także decyzje, które bardzo mocno wpływają na kształtowanie podaży i popytu na rynku, a przez to także i kształtowanie ceny. Niezwykle ważnymi z punktu widzenia przedsiębiorców powinny być badania rynku, które potrafią ujawnić tendencje w procesie (...)

Dodany przez Tomasz Grupiewicz | 2020/04/05

Zbadaj swój rynek