Przeglądy okresowe samochodów

Skojarzone z tym artykułem: auto, samochód, motoryzacja

Przeglądy okresowe samochodów Wszystkie pojazdy mechaniczne, które poruszają się po drogach publicznych w Polsce muszą mieć aktualną polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie OC) oraz aktualny przegląd techniczny. Będzie on stanowił potwierdzenie, że samochód jest sprawny i nie stanowi zagrożenia w ruchu drogowym. Przeglądu okresowe samochodów wykonywane są co roku. Oferuje je warsztat samochodowy, który posiada tytuł stacji diagnostycznej. W czasie wykonywanych przeglądów sprawdzany jest stan techniczny samochodu. Następuje uzupełnienie wszelkich płynów w aucie, w tym...

Dodany przez Tomasz Grupiewicz | 2020/04/16

Przeglądy okresowe samochodów

Zbadaj swój rynek

Skojarzone z tym artykułem: badania rynku, badania opinii publicznej, badania marketingowe

Zbadaj swój rynek Rynek, na którym funkcjonują przedsiębiorcy, to rynek zarówno producentów, dostawców i klientów produktów i usług. Najbardziej interesującym jednak dla wszystkich przedsiębiorców wydaje się być rynek konsumentów. To na tym rynku są podejmowane najważniejsze decyzje dotyczące konsumpcji, ale także decyzje, które bardzo mocno wpływają na kształtowanie podaży i popytu na rynku, a przez to także i kształtowanie ceny. Niezwykle ważnymi z punktu widzenia przedsiębiorców powinny być badania rynku, które potrafią ujawnić tendencje w procesie podejmowania konsumenckich...

Dodany przez Tomasz Grupiewicz | 2020/04/05

Zbadaj swój rynek